+31622235626 info@sinnas.nl
Selecteer een pagina

Over ons

Innoveren is een belangrijk aspect als het over welvaart gaat. Een belangrijk aspect is werkgelegenheid als bron voor een besteedbaar inkomen. Werkgelegenheid staat onder grote druk. We zien steeds meer ondernemingen, waaronder gerenommeerde bedrijven, ten onder gaan waardoor veel arbeidsplaatsen verloren gaan. Overheden zien het belang ook in en prikkelen ondernemers met stimuleringsmaatregelen om innovatieprojecten op te zetten. Helaas is het effect niet groot omdat veel innovatieprojecten mislukken en veel privaat en publiek geld verloren gaat.

Wij zetten ons in om bedrijven te ondersteunen bij hun innovatieprocessen en de kans op succes te vergroten. Innoveren hoeft geen gokspel te zijn.

Wij verrichten onderzoek op het gebied van zowel incrementeel als radicaal innoveren om daarmee tot nieuwe inzichten te komen die een bijdrage kunnen leveren aan kansrijk innoveren. Door onze praktijkervaring zijn we in staat algemene kennis in specifieke omstandigheden toe te passen. Ons kennisnetwerk is bijzonder breed waardoor we in staat zijn specifieke kennis op te sporen en voor bedrijven toegankelijk te maken. Samenwerken met zowel kennisinstellingen als externe partners is een basis voor kansrijk innoveren.

Onze cases komen voort uit diverse bedrijfstakken. Daarbij valt te denken aan de reisbranche, luchtvaart, energiesector, bouwbedrijven etc.

Door ondernemers te ondersteunen bij hun innovatieprocessen denken we een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit van deze ondernemingen voor zowel de korte als langere termijn. Daarmee denken we ook dat werkgelegenheid kan worden gecreëerd en we een stukje kunnen bijdrage aan de welvaart van onze samenleving.

Wilt u kansrijk innoveren? Neem contact met ons op!

Neem contact op