+31622235626 info@sinnas.nl
Selecteer een pagina
Is innoveren te managen?

Is innoveren te managen?

Het belang van innoveren hoeft men niet meer uit te leggen. Iedere ondernemer begrijpt dat innoveren nodig is voor de continuïteit van de onderneming. Ook de overheid ziet dat innoveren belangrijk is voor de welvaart van een samenleving. Er wordt veel geïnvesteerd om bedrijven te stimuleren actief met innoveren aan de slag te gaan. Gezien het belang en de stimuleringsmaatregelen zou men denken dat op dit terrein veel succes wordt geboekt.

Helaas, herhaaldelijk komt uit onderzoek naar voren dat veel innovatieprojecten mislukken. Dit is pijnlijk omdat hiermee ook veel kapitaal en inspanning verloren gaat. Nu komen we een stroming tegen die zegt dat mislukken van innovatieprojecten hoort bij innoveren en dat een kans op mislukken geaccepteerd moet worden. Men kan hier vrede mee hebben en accepteren dat we op deze wijze zowel privaat als publiek geld aan het verbranden zijn.

Er zijn ondernemingen die zich niet zomaar neerleggen bij het feit dat veel innovatieprojecten mislukken en dat men van geluk mag spreken als af en toe een innovatie succesvol is. Deze ondernemingen zijn op zoek naar een proces dat door continue verbeteringen meer geslaagde innovaties voortbrengt. We kunnen uit cases opmaken dat deze ondernemingen daar succesvol mee zijn. Wat doen deze ondernemingen nu zo anders als andere ondernemingen?

Onderzoekers zijn hier intensief mee bezig geweest en hebben patronen ontdekt die verklaren waarom innovatieprojecten wel of niet slagen. Mocht men de gedachten hebben dat de meeste factoren buiten de invloedssfeer van de onderneming liggen dan heeft men het mis. Het klopt dat managers al gauw de oorzaak van het falen aan niet beïnvloedbare factoren toewijst. Jammer, wat blijkt, de bron van het falen ligt binnen de onderneming en de basis voor het succes of het falen ligt al in het voortraject van een innovatieproject. Ondernemingen die een goede voortbereiding treffen vergroten hun kans op succes en voorkomen hoge faalkosten.

Maar wat doen ondernemers die wel succesvol kunnen innoveren nu zo anders? Het gaat toch om een goed idee dat technisch uitgewerkt moet worden om daarna vercommercialiseerd te worden. Hoe moeilijk kan iets zijn? Onderzoekers komen tot een reeks van oorzaken voor het falen van innovatieprojecten die voornamelijk te maken hebben met de voorbereidingsfase voor een innovatieproject. Hierbij een kleine opsomming:

  1. Succesvolle ondernemingen waren sterk gericht op de behoefte van de klant;
  2. Succesvolle ondernemingen waren meer markt- dan technisch georiënteerd;
  3. Succesvolle ondernemingen voeren hun innovatieproces zorgvuldiger uit maar niet sneller;
  4. Succesvolle ondernemingen maken meer gebruik van externe kennisbronnen;
  5. Succesvolle ondernemingen zetten meer senior medewerkers die ook nog eens over een grotere autoriteit beschikken.

Uit deze inventarisatie kunnen we opmaken dat het hebben van een formeel innovatieproces bijdraagt aan het succes van een innovatieproject. Daarnaast speelt de samenstelling van een projectteam en de beschikbare tijd een rol. Deze teamleden moeten over een uitgebreid netwerk beschikken zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Een projectteam moet sterk extern gericht zijn maar wel feeling houden met de eigen organisatie. Het meest belangrijke punt dat naar voren komt is de aandacht voor de behoefte van de klant. Inventarisatie van de klantbehoefte is van essentieel belang gebleken. Klanten kan men wel vragen tegen welke problemen zij aanlopen, vragen naar oplossingen heeft geen zin.

Als men het over innoveren heeft is het wel belangrijk te weten of het over incrementeel of radicaal innoveren gaat. Onderscheid is van belang omdat een proces dat is ingericht voor incrementeel innoveren niet pas bij radicaal innoveren, het werkt juist contraproductief. Hetgeen we hiervoor hebben geschreven is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van incrementele innovaties. Incrementele innovaties zijn productverbeteringen die maar een kleine impact hebben op de organisatie. Medewerkers in de organisatie hebben een beeld bij de klanten en de toegepaste technologie. Radicale innovaties hebben een grote impact op de organisatie. Vanwege de hoge moeilijkheidsgraat en daarmee verbonden de grote kans op falen zijn ondernemers eerder geneigd om in te zetten op incrementele innovaties dan op radicale innovaties. Over het proces van radicaal wijden we een ander artikel aan.

Uit zowel de theorie als de praktijk kunnen we opmaken dat innoveren niet zozeer een gokactiviteit is maar dat een gestructureerde aanpak een positief effect heeft op het resultaat van innovatieprojecten. Concluderend kunnen we zeggen dat ondernemers veel invloed kunnen uitoefen op innovatieprojecten en invloed hebben op het slagen en falen van innovatieprojecten.